Zakres wykonywanych prac:

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz ponadposadzkowej
- Przybory i armatura sanitarna
- Instalacja sprężonego powietrza
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja ciepła technologicznego
- Technologia kotłowni gazowej
- Instalacja wewnętrzna gazu
- System detekcji gazu
- Kanalizacja podciśnieniowa dachu  
- Wentylacja mechaniczna
- Instalacja wody lodowej