Zakres wykonywanych prac:

- Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja hydrantowa
- Centralne ogrzewanie
- Technologia kotłowni
- Odwodnienie podciśnieniowe dachu
- Przyłącza wodociągowe
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Kanalizacja deszczowa 
- Instalacja zielonych ścian
- Instalacja przepompowni oraz kanalizacji dla myjni