Zakres wykonywanych prac:

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej ponadposadzkowej
- Przybory i armatura sanitarna
- Instalacja sprężonego powietrza wraz z sprężarkownią
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja podsufitowych promienników grzewczych na hali
- Instalacja ciepła technologicznego 
- Węzeł cieplny
- Węzeł cieplny chłodu
- Instalacja wody lodowej
- Wentylacja i klimatyzacja
- Instalacja wewnętrzna gazu
- System detekcji gazu
- Instalacja wody technologicznej
- Zabezpieczenia p.poż