Zakres wykonywanych prac:

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza.
Wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu.
Wykonanie instalacji odzysku ciepła.