Zakres wykonanych prac:

Wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej wraz z izolacją termiczną.
Montaż nagrzewnic SW-25 wraz z komorami mieszania i czerpniami.
Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów.
Montaż wentylatorów na dachu hali.