Zakres wykonanych prac:

Montaż instalacji wod-kan, C.O. oraz kotłowni gazowych.