Zakres wykonywanych prac:

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Technologia kotłowni gazowej
- Instalacja wewnętrzna gazu
- System detekcji gazu