Zakres wykonanych prac:

- Instalacja wodno-kanalizacyjna
- Instalacja centralnego ogrzewnia
- Technologia kotłowni gazowej