Zakres wykonanych prac:

Modernizacja kotłowni na kaskadę trzech pieców gazowych o mocy 310kW wraz z całą automatyką kotłowni, stworzeniem nowego systemu odprowadzania spalin oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi.