Zakres wykonanych prac:

Modernizacja kotłowni gazowej.